Instagram NL   EN
Disclaimer Disclaimer Disclaimer
De School besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op haar website. Ondanks de zorg en aandacht die eraan besteedt wordt, kan De School niet instaan voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden gepubliceerd op haar website. Aan de gepubliceerde informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent of aanspraak worden gemaakt. De School aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband heeft met het gebruik van de site en/of de (on)bereikbaarheid van de site.

Meningen geuit in artikelen op onze blog, zijn die van de auteur(s) en niet die van de webmaster, de internetprovider of De School. Op de website van De School wordt regelmatig verwezen naar andere websites. De School is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met je (persoons-) gegevens. Lees hiervoor het privacy policy, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.

De informatie op de website van De School wordt regelmatig aangevuld en/of veranderd. De School behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now