Instagram NL   EN
SYMPOSIUM 7 DECEMBER 2017
Beautiful Distress Symposium over kunst, psychiatrie en stigmabestrijding
donderdag 7 december 2017
De School, Doctor Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam.

Samen werken aan minder vooroordelen
Tijdens dit interactieve symposium willen we samen met u en 200 andere deelnemers uit verschillende belangengroepen - kunstenaars, patiënten/ervaringsdeskundigen, familie/naasten, beleidsmakers, ggz-medewerkers en algemeen publiek - ‘best practices’ uitwisselen, zoeken we naar nieuwe oplossingen en stellen we concrete aanbevelingen op om taboes te doorbreken en de zichtbaarheid en acceptatie van kwetsbare mensen te verbeteren. 

Stichting Beautiful Distress wil bijdragen aan de emancipatie van waanzin. Sinds 2014 organiseert zij een artist in residence-programma in de psychiatrische afdeling van Kings County Hospital in Brooklyn, New York. Beautiful Distress is geïnspireerd door Stichting Het Vijfde Seizoen, dat al 20 jaar een vergelijkbaar artist in residence-programma heeft.

Samen met hedendaagse kunstenaars wordt een vertaling gemaakt van de wereld van de psychiatrie naar die van mensen die daar niet dagelijks mee te maken hebben. De kunstmanifestatie bestaat uit een manifest, een tentoonstelling, een symposium en diverse randprogramma’s, onder meer gericht op jongeren. Het manifest is gebaseerd op de uitspraken en observaties van de kunstenaars over hun ervaringen in de residencies en vormt het uitgangspunt voor de gesprekken tijdens het symposium. 

Programma
Het programma start om 9.00 uur en eindigt om 17.30 uur. Dagvoorzitter is Jim van Os, hoogleraar, psychiater en voorzitter Divisie Hersenen Universitair Medisch Centrum Utrecht.
In de ochtend benaderen diverse sprekers omgaan met psychisch lijden vanuit verschillende invalshoeken.

De sprekers zijn onder anderen:
Graham Thornicroft, Professor of Community Psychiatry bij het Institute of Psychiatry, King's College London. Eric van der Burg, locoburgemeester en wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam. Annaleen Louwes, kunstenares. Sven unik-id, kunstenaar (met ervaring) Thom van Duuren, namens de groep familie/naasten.

’s Middags vinden er workshops plaats met in elke workshop vertegenwoordigers van alle bovengenoemde belangengroepen. Aan de hand van kunstwerken in de tentoonstelling wordt gesproken over mogelijke nieuwe oplossingen en worden ervaringen en best practices uitgewisseld. Er is volop ruimte voor vragen en discussies. De aanbevelingen die tijdens het symposium ontstaan worden opgenomen in een publicatie en aangeboden aan beleidsmakers van de overheid en in de zorg.

Tijden:
09.00 uur Registratie/inloop met koffie en thee
09.30 uur Start programma
Welkomstwoord door dagvoorzitter Jim van Os, hoogleraar, psychiater, en voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht Toelichting door Wilco Tuinebreijer, voorzitter stichting Beautiful Distress, psychiater, Eerste Geneeskundige MGGZ-GGD Amsterdam
09.50– 11.00 uur Psychiatrie, kunst en stigma’s vanuit verschillende perspectieven
Graham Thornicroft, Professor of Community Psychiatry, King’s College London Sven Unik - ID, kunstenaar (met ervaring) Eric van der Burg, locoburgemeester en wethouder zorg, Gemeente Amsterdam met aansluitend een vragenronde
11.00 – 11.30 uur Koffiepauze
11.30 – 12.30 uur Het perspectief van:
Annaleen Louwes, kunstenaar, resident Het Vijfde Seizoen 2003, en Beautiful Distress 2014 Thom van Duuren, namens de groep patiënten/naasten Vragenronde Korte uitleg middagprogramma/thema's 12.30 uur – 13.30 uur Lunch
13.30 uur Workshopronde 1*  
Connectedness | verbinding  Hope/Optimism | Hoop/optimisme Identity | Identiteit Meaning |zingeving Empowerment |Eigen regie
14.40 uur– 15.50 uur    Workshopronde 2, zie thema’s hierboven
15.50- 16.20 uur Theepauze
16.20 – 17:00 uur Slotprogramma
Conclusies en aanbevelingen door de dagvoorzitter Ruimte voor vragen en discussie
17.00 uur Borrel

* De thema’s van de workshops zijn ontleend aan: 'Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis' Mary Leamy, Victoria Bird, Clair Le Boutillier, Julie Williams and Mike Slade, The British Journal of Psychiatry (2011), 199, 445–452.
 
Concrete acties en resultaten naar aanleiding van de aanbevelingen worden op het volgende symposium besproken. De voertaal van het symposium is voornamelijk Nederlands.

Kosten
De kosten voor deelname zijn € 295.
Voor studenten opleiding HBO/Universitair zijn de kosten € 50.
Voor (ex-) patiënten en naaste familieleden zijn de kosten € 50.

Zijn deze kosten voor u te hoog dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Korting is mogelijk.

Inschrijven
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Direct inschrijven kan via deze link.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now